Giày vàng

Sút trúng

 

Thưởng lớn

 

Jackpot

 

Với mỗi lượt sút hụt, chương trình sẽ cộng 5.000 VNĐ vào
Hũ Jackpot World Cup 2022. Trao cho tất cả các người chơi trúng
giải Jackpot sau khi kết thúc chương trình